Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đinh Viết Lộc
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
Tỉnh/thành TPHCM
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này