Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Hoàng Anh
Giới tính Nam
Website https://bachkim.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tô Hoàng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 6710 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2453 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 767 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 874280 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này