Chào mừng quý vị đến với Dự án Phát triển Giáo dục THPT.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài Tập Trắc Nghiệm Tin Học 11

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:34' 21-07-2010
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Mục 11:
Bài Tập Chương I - Tin 11
Bài Tập 1: BÀI TẬP TIN HỌC 11 - CHƯƠNG I
Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Output của mọi chuơng trình đều là chương trình trên ngôn ngữ máy;
B. Chương trình viết bằng hợp ngữ không phải là Input hay Output của bất kỳ chương trinh dịch nào;
C. Để biên soạn một chương trình trên ngôn ngữ bậc cao có thể sử dụng nhiều hệ soạn thảo văn bản khác nhau;
D. Chương trình dịch là phần chính của một ngôn ngữ lập trình bậc cao.
Bài Tập 2: BÀI TẬP TIN HỌC 11 - CHƯƠNG I
Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Chương trình là dãy các lệnh được tổ chức theo các qui tắc xác định bởi một ngông ngữ lập trình cụ thể;
B. trong chế độ thông dịch mỗi câu lệnh của chương trình nguồn được dịch thành một câu lệnh của chương trình đích;
C. Mọi bài toán đều có chương trình để giải trên máy tính;
D. Nếu chương trình nguồn có lỗi cú pháp thì chương trình đích cũng có lỗi cú pháp.
Bài Tập 3: BÀI TẬP TIN HỌC 11 - CHƯƠNG I
Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. khi cần thay đổi ý nghĩa của một từ khoá nào đó người lập trình cần khai báo theo ý nghĩa mới;
B. Tên do người lập trình tự đặt không được trùng với từ khoá nhưng có thể trùng với tên chuẩn;
C. Mọi đối tượng có giá trị thay đổi trong chương trình đều gọi là biến
D. Trong chương trình tên gọi cũng là một Dôi tượng không thay đổi nên có thể gọi là hằng.
Bài Tập 4: BÀI TẬP TIN HỌC 11 - CHƯƠNG I
Xét một chương trình viết trên ngông ngữ bậc cao được dịch sang ngôn ngữ máy. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Chương trình trên ngôn ngữ bậc cao nhiều câu lệnh hơn chương trình trên ngôn ngữ máy;
B. Số câu lệnh ở hai chương trình như nhau.
C. Chương trình trên ngôn ngữ máy chứ nhiều câu lệnh hơn chương trình ở ngôn ngữ máy.
Bài Tập 5: BÀI TẬP TIN HỌC 11 - CHƯƠNG I
Hãy chọn những biểu diễn hằng trong các biểu diễn sau đây:
A. Begin
B. `65c`
C. 1024
D. -46
E. 5.A8
F. 12.4E-5
Bài Tập 6: BÀI TẬPTIN HỌC 11 - CHƯƠNG I
Hãy chọn những biểu diễn tên trong các biểu diễn sau đây:
A. `*******`
B. XY ZT
C. PpPpPp
D. 256.512
E. FA3C9
F. 2A3
Bài Tập 7: BÀI TẬP TIN HỌC 11 - CHƯƠNG I
Trong chế độ biên dịch một chương trình đã được dịch thông suốt, hệ thống không báo lỗi. Ta khẳng định rằng ta đã có một chương trình đúng. Khẳng định đó đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Bài Tập 8: BÀI TẬP TIN HỌC 11 - CHƯƠNG I
Trong những biểu diễn dưới đây biểu diễn nào là từ khoá trong Pascal
A. END
B. Integer
C. Real
D. Sqrt
E. `end`
F. Var
Bài Tập 9: BÀI TẬP TIN HỌC 11 - CHƯƠNG I
Chương trình đích là chương trình trên ngôn ngữ nào?
A) Ngôn ngữ bậc cao.
B) Hợp ngữ
C) Ngôn ngữ máy
D) Cả A, B, C đều đúng.
Bài Tập 10: BÀI TẬP TIN HỌC 11 - CHƯƠNG I
Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống?
||Biến ||là đại lượng được ||đặt tên|| dùng để lưu trữ ||giá trị|| và có thể ||thay đổi|| giá trị trong quá trình thực hiện chương trình. Bài Tập 11: BÀI TẬP TIN HỌC 11 - CHƯƠNG I
Trong Pascal các đoạn chú thích được đặt trong cặp dấu nào sau đây?
A. { và }
B. (* và *)
C. /* và */
D. //
Bài Tập Chương II - Tin 11
Câu 1: Bài Tập Chương II - Tin 11
Hãy ghép các phương án đúng bằng cách kéo thả:
byte
integer
word
longint
real
extended
Câu 2: Bài Tập Tin Học 11 - Chương II
Biến B có thể nhận các gia trị sau: 0.1 ; 0.2 ; 0.6 ; 0.4. Hãy chọn khai báo biến đúng?
A. Var B: byte
B. Var B: integer
C. Var B: word
D. Var B: real
Câu 3:
Hãy chọn phương án đúng bằng cách ghép cặp?
Biểu thức trong toán học: 5a 6b tương ứng trong Pascal: ||5*a 6*b|| Trong toán học: (cộng); - (trừ); x (nhân); : (chia) tương ứng trong Pascal: || ; - ; * ; /|| Để biên dịch chương trình trong Pascal: ||Alt F9|| Để chạy chương trình trong Pascal: ||Ctrl F9|| Để đóng cửa sổ chương trình trong Pascal: ||Alt F3|| Để thoát chương trình trong Pascal : ||Alt X||
Avatar

cô giải giùm em mấy bài tập với, tuần sau em thi học kì rồi, em cảm ơn cô trước nha:

1)Cho 1 tệp văn bản A.TXT có duy nhất 1 dòng chứa 5 số nguyên (các số này cách nhau 1 dấu cách) hãy viết chương trình hoàn chỉnh đọc 5 số từ tệp vào mảng số nguyên A và in 5 số nguyên đó ra màn hình.

2) Tính Max 3 số a,b,c kiểu nguyên, sử dụng hàm

3) Viết chương trình có sử dụng hàm giai thừa để tính tích  các số chia hết cho 2 trong khoảng từ 1 đến n. Hãy kiểm tra tích này có phải là số chính phương hay không?

4) Viết hàm chuyển hoa để chuyển 1 chuỗi bất kì thành chuỗi hoa

5) Viết chương trình hoàn chỉnh sử dụng hàm lũy thừa . kiểm tra  có phải số chẵn hay không?

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓